Økologi og sundhed

Spørgsmålet om, hvorvidt økologiske varer er sundere end konventionelt dyrkede dukker jævnligt op i pressen. Forskere udtaler, at der ikke er nogen beviser for, at økologiske varer er sundere. Der er dog bred enighed om, at der er mindre pesticidrester, altså kemiske giftrester i økologiske varer end i konventionelle, men man mener ikke, at mennesker tager skade af disse gifte i mindre mængder – ud fra hvad man ved i dag.

Uvidenhed og kompleksitet

Umiddelbart kan det synes underligt, at man ikke kan bevise, hvorvidt økologiske varer er sundere end konventionelle. Men vi ved endnu ikke nok om planternes sammensætning og stoffernes betydning for mennesker sundhed, til med sikkerhed at vide om økologisk dyrkede fødevarer er sundere.

Mennesket og dets fødevareindtagelse er komplekst, hvilket gennem årene også har givet sig udslag i et hav at modsatrettede råd for, hvad der er sundt. Et af de mest skræmmende eksempler er nok plantemargarinen. Da jeg var barn skulle man for alt i verden erstatte smørret med margarine. Men så opdagede forskerne, at der blev dannet skadelige transfedtsyrer ved fremstillingen af margarine, som er allergifremkaldende og øger risikoen for hjertekarsygdomme. Der er nu kommet grænseværdier for transfedtsyrer, og det er igen OK at spise smør i fornuftige mængder.

Det teoretiske forsøg

De i teorien enkleste metode, til at klarlægge økologiske vs. konventionelle fødevarers virkning på mennesker, vil være at sammenligne en økologisk og en konventionel gruppe mennesker med fx 1000 personer i hver gruppe. Man kan forestille sig, at man over en årrække sikrer, at disse to grupper mennesker spiser nogenlunde ens, dog med den forskel, at den ene gruppe spiser og drikker økologisk og den anden konventionelt. Samtidig vil det være nødvendigt at sikre, at de to grupper opfører sig nogenlunde ens mht. andre faktorer, der spiller en væsentlig rolle for sundheden såsom motion, rygning, alkoholindtagelse og stress.

Man vil så kunne måle deres almene helbredstilstand over en periode. Man vil også kunne se, om der forskel på, hvor ofte de rammes af de sygdomme, som nogle mistænker for at være fremkaldt af kemisk dyrkede fødevarer, som fx kræft og nervesygdomme som Alzheimer og Parkinson.

Dette forsøg er simpelt i teorien men det vil være meget besværligt og ikke mindst dyrt at udføre i praksis, og det vil tage mange år, inden forsøget vil vise entydige resultater.

Derfor må man forvente, at der vil gå mange år, inden videnskaben når et niveau, hvor man med sikkerhed vil kunne konkludere, om økologiske fødevarer er sundere end konventionelle.

Økologi fordi...

I mellemtiden er der så mange andre gode grunde til at købe økologi – hensynet til naturen, til drikkevandet, til biodiversiteten og til landmændenes sundhed, for økologerne bliver ikke forgiftet af pesticider. Hvis man holder af gastronomi er en anden bestemt ikke uvæsenlig grund, at flere og flere af de bedste fødevarer i dag fremstilles økologisk. På de fineste og dyreste restauranter serveres økologiske og biodynamiske vine. De dygtigste og mest passionerede fødevareproducenter vælger den økologiske vej, fordi de vælger med hjertet. Se Vores producenter fortælle om deres økologiske valg her.

På Vores Marked vælger vi økologi, fordi vi elsker de gode råvarer, vi elsker rene kvalitetsprodukter, vi elsker smagen af passion, vi elsker jorden og vi elsker livet.

Med venlig hilsen
Vores Marked